Næringslokaler i Fjellregionen

Næringstomt Nytrøa industriområde

Tynset

Ledig næringstomt på Nytrøa industriområde.

Kontaktperson

Geir Feragen

E-post: geir.feragen@nok.no