Næringslokaler i Fjellregionen

Folldal Næringspark

Folldal

Folldal Næringspark AS har som formål å leie ut lokaler til næringsformål i Folldal Kommune, samt annen virksomhet som naturlig hører til dette.

Se plassering

Kontaktperson

Klaas van Ommeren

E-post: post@folldalvekst.no